....

     

Calvos - Vilasouto - O Incio -(Lugo)

 C.P.    27345

  Lat.  42.671404º         Long. -7.435089º 

Web  ===>        calvos-vilasouto.es

Calvos- Vilasouto- O Incio- Lugo

Onde está Calvos

O voó americano: Vilasouto e Calvos

Esta páxina web quere poñer en valor este pueblo, ben bonito por certo,  e moi ben situado no mapa, a 3,5 km. do corredor CG-2.2 Monforte-Lugo,  moi preto da Ribeira Sacra do Miño, soio 15 km. e 25 km. da Ribeira Sacra do Sil , e 5 km. ao Courel ; tamén  reivindicar a súa vida no futuro.  Un lugar ben situado, cómodo, sano, ventilado, con moi bons veciños e bonito para vivir; como demostrarei en moitos lugares desta web.

 Queremos facernos  escoitar no Concello do Incio, na Deputación de Lugo  e onde corresponda para pedir ó imprescindible para vivir dignamente, así de simple...De momento estas son as nosas peticións : 

Peticións Básicas de Calvos

O Alcantarillado. (Está pedido. NC nin caso)

Señais de baixa velocidade. (Están pedidas. NC)

Estrada en mellor estado. (Están nelo. EN. ver O.)

Arranxo de camiños e limpeza de fincas.(EN)

Novas do Concello do Incio

O PGOM aprobado. Decembro 2022

A nosa natureza marabillosa.

Natureza preto dos ríos.    

Mirar ó tempo que fai dende Calvos. Axuda.

DATOS TÉCNICOS DA WWW.

 
Copyright ©  S.L.F..  Webmaster Data a.:  21-03-2023 Somos galegos

    Email -->

 <---Email