D. Quixote en Galicia. Agosto 2004.

No dibuxo as minicentrais do río Limia en Ponte Linares, a do río Deva en Quintela de Leirado, unha das tres do río Tuño, a minicentral impresentable do río Deva na Cañiza e otros xigantes que están deixando os nosos ríos para o arrastre. Non me estraña que D. Quixote vexa xigantes, realmente  son xigantes para os pequenos ríos.

Esta páxina agradece a Sancho a precisión; ademáis, esta páxina espera dende fai anos que os galegos se den conta que ¡ESTÁN ROUBANDO OS RÍOS!. Esto o escribía no ano 2003. No 2004 esto é unha desfeita auténtica. Non digamos no 2021 que xa empezan a decilo diarios como La Región de Ourense...tamén era hora...

D. Quixote volveu polo Xacobeo en agosto do 2004 e xa viu unha choiva de estrelas "as perseidas das minicentrais": nos ríos  ULLA, LEREZ, VERDUGO, ARNOIA, OUTES, XALLAS e un longo etc. de novas minicentrais en Galicia.

Minicentrales aprobadas en agosto do 2004. DOG de agosto.

"Adeus ríos, adeus regatos pequenos...."...canta razón tiña Rosalía...

Río Limia. Minicentral de Pontelinares. Ourense.

 

Estoy convencido, rematarán cós ríos, alí onde se poda poñer unha  minicentral porana, o mismo farán coas montañas, coas nosas serras, poñendo moliñillos de vento en todas elas...
Cando rematen o anterior, comenzarán coas nosas costas, molinillos de vento que aproveiten as mareas...
¿Que se pode facer ante este deterioro galopante e  este tirar para adiante frenético no 2004?.
Dificil. A Xunta de Galicia actual é a primeira que ten intereses neste gran negocio galopante, o uso ata a saciedade dos nosos ríos e serras,  a mín non me cabe dúbida...Son os políticos que nos eliximos democráticamente e son os que nos están dando a puntilla a nosa natureza, que é o mellor e único que temos. Teños probas, todo o mundo o sabe, de moitos destes políticos que teñen que ver cós Consellos de Administración destas empresas,  que amasan o diñero que queren...pero é igual...Todo é legal...???...hai moi pouco que facer...
Ademáis... para moita xente que non coñece en sito estos edefesios anti_naturais que están facendo nós ríos e serras,  veno ata positivo...é incrible ata onde chega o grado de descoñecemento de moitos galegos, e de que forma tragan a publicidade da "enerxía sosteñible" do conto do  "aforro en árbores",  da "enerxía ecolóxica e verde", mentras  quedamos sin o máis preciado de Galicia: os nosos ríos, as nosas serras e dentro de pouco as nosas costas...

Cún programa consesuado de aforro de enerxía  e unha potenciación do que había fai 10 anos  hubese sido máis que suficiente (exportamos por riba do 50%). pero non, veña tirar parta adiante como tolos...veña a facer minicentrais, Parques eólicos e o que sexa...veña a encher os bolsillos a toda costa...


Exagerado?. Ojos para ver...

Algo quedará dirá moita xente?...Sí, os nosos nosos recordos...  

IMPORTANTE

O Consello de Contas de Galicia nun informe de Xestión do ano 2000 pon a caldo as minicentrales promovidas pola Xunta de Galicia (con análisis medioambientais deficientes e obscuros así como dilatados no tempo), decindo claramente que son un atentado os nosos ríos e que non hai necesidade de ningún tipo de instalalas (supoñen por baixo dun 7% da enerxía instalada e queiman os ríos gravemente)..

Pouco caso ou ningún fai a Xunta de Galicia a este Consello de Contas xa que sigue tirando pola senda "veña padiante e os ríos esnafrados..."

Ver ese informe.

¡Nosos recordos!

Río Limia, antes da minicentral. Un río sensacional. Hoxe defenestrado a partir deste lugar. O couto de Pontelinares é unha auténtica pena no 2004. ¡Desastroso!.

Saír.