CONSELLO DE CONTAS GALEGO ANO 2000

INFORME. 

 

Realmente ESTÁ CLARO:

NON SON NECESARIAS E ADEMAIS SON UNHA AMENAZA A DIVERSIDADE BIOLÓXICA E O MEDIO FLUVIAL...

O concello de contas sirve para algo? Fanlle caso os políticos da Xunta.

Non... ¿POR QUÉ?  Eu teño moi claro...e VDS?.

O que queira profundizar  neste informe aquí ten a dirección.

Nota: o día 16 descubrín este informe e pusen o link anterior que era da Xunta de Galicia, pois ben a día 27-08-2004 , oito días despois xa non existe...

Casualidade...eu penso que non..

En Galicia non existe censura...qué vergoña.

                            salir.jpg (922 bytes) Volver