O MIÑO : RÍO INCRÍBLE (En tempos)

O río Miño nos Peares.

Encontro do Miño e do Sil nos Peares. 

Sacado do libro : Os rios Galegos

de  R.Otero Pedrayo.

(Foto do Río Miño-Os Peares. Fonte: o libro citado)

     

Nota: no libro citado, Ramón Otero Pedrayo distingue no río Miño tres tempos, ou tres longos espacios, cada un presidido por unha cidade que lle da nome. O Miño lucense, ou outo Miño; o Miño ourensán, ou Miño central; o Miño tudense, ou galaico-portugués, como os cancioneiros.

No que sigue poño un trociño do que escribe sobre o Miño ourensán ou Miño central. Un río que tuven a sorte de coñecer en aqueles tempos que nos que hoxe xa no século XXI non se parece en nada; soio quedan pequenos trociños, poucos kms. de río, o resto está todo encorado e cambiado.

O río Miño ourensán, era efectivamente incrible, e Ramón Otero Pedrayo así nolo fai ver nestos trociños de texto que son para mín pura poesía en prosa.

 

..."O miño ourensán siñifica unha estaxe de val carregado de historia. Decorre o río en fermosos relanzos polo val quente e afonda antre terrazas edificadas por il. As Comarcas obedentes ó chamamento do Miño ourensán son moitas, mestas de historia, de soaves matizaciós. Son as do Ribeiro ourensán, os penichaos da Peroxa, as bocarribeiras cinguidas por degráus sinxelos de caraiteres paisaxísticos...

Río Miño. Ourense.  1960. Pacheco.

O río Miño no ano 1925. Xa choveo

A Ponte Vella.  Ourense ano 1925.

Río Miño, despois da Ponte Vella. O fondo Reza.

 Foto Pacheco. 1960

 

...Os fartos meandros folgados, entre as terrazas de barro e pelouros, pé das costas graníticas das bocarribeiras, fan a beleza do Miño ourensán. Folgadas voltas de Ourense a Reza, de Barbantes, veigas mestas onde as formas vellas combínanse cas novas e os coiñales brancos anovan a estroitura das terrazas envolveitas na escura vexetación, valencia das crebadas afluentes, únhas estreitas, case leitos de torrentes e cachóns, outras orgaizadas, figuran antre os caraiteres do Miño ourensán. Eles madurecen na veiga e meandros de Ventosela"...

Río Miño por Ventosela.

Fotografía de Xoaquín Lorenzo Fernández 1941.

 

Fonte: "Os ríos galegos". Edicións Castrelos. 1977.

salir.jpg (1925 bytes) Saír