Comunicados Coordinadora anti-encoro de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña.

Comunicados prensa 28/10/2019. Irresponsabilidade da Xunta de Galicia.

Comunicados prensa 22/08/2019. Respuesta defensor pueblo

Data

Resumen Ver Comunicado

31/08/2018

Pedindo o Desmantelamento do encoro como única solución ó problema da eutrofización .

Ver comunicado

01/09/2018

Acudirán  a fiscalía si non se actua no Encoro do Umia. Ver comuicado
28/09/2018 Disconformidade co "lavado de cara" do problema a nivel local. Ver comunicado
12/10/2018 Petición entrevista Presidente Xunta Ver comunicado
06/11/2018 Presidente da  Xunta non acepta a reunión. Ver comunicado
12/11/18 Comisión Peticiones UE. Problemas en el encoro de Baxe. Ver Comunicado
14/12/18 Comunicado en relación entrevista Fernando Cobo Ver comunicado
18/01/19

Unha broma de mal gusto da Xunta.

Ver comunicado
25/01/19 O encoro do Umia. Notas apoio U.E. Ver comunicado
28/06/19

Comunicado peticiones 28/06/2019.

Ver comunicado
28/06/19 Comunicado novas peticións a U.E. 28/06/2019. Comunicado
22/08/19 Comunicados prensa 22/08/2019. Respuesta defensor pueblo Comunicado
28/10/19 Comunicados prensa 28/10/2019. Irresponsabilidade da Xunta de Galicia. Comunicados

 

Coordinadora 19/09/2018 no encoro de Baxe.

Coordinadora. Río Umia. Foto Emilio Moldes

Botella chea  de microcistina. Foto Emilio Moldes

Eutrofización no Encoro de Caldas de Reis. Foto Noé Parga.

 

flecha.jpg (1052 bytes) Volver  o Umia