MINICENTRAIS DO RÍO EDO. CASTRO CALDELAS. Ourense. 

Esta minicentral vese dende Castro Caldelas. Está construida nun pequeno río chamado EDO, que desaparece dende a minicentral. Ver a fotografía.

É incrible como se pode facer algo así...

A empresa constructora é

SALTOS DEL EDO S.L. Que xa sufriu varias denuncias pero como si nada...

O río por debaixo da minicentral son 4 pedras.

As minicentrais non resolven enerxéticamente falando nada de nada. Supoñen menos dun 7% da producción eléctrica galega e escarallan, de verdade, os ríos galegos (que son un ben común de tódolos galegos). Esto está dito polo Concello de Contas de Galicia, no seu Plan de fiscalización do 2000, no apartado 3.8 , non por mín...que inda penso que é peor (na miña opinión é un roubo legal innecesario a nosa natureza)...

Incluso o Concello de Contas de Galicia no ano 2000 emite un informe desfavorable. Pero nin caso.

 Visita por terra.

                salir.jpg (922 bytes) Volver