MINICENTRAL DO RÍO BUBAL EN REQUEIXO - VERIN - Ourense. 

Esta é unha minicentral que non tuvo oposición. Feita con cartos europeos como todas, queima literalmente o río Bubal, un río moi pequeno que é afluente do Tamega nunha zona maravillosa pero que está desfeita e olvidada dos políticos de Ourense.

A zona é Oimbra en Ourense.

A desfeita do lugar vese perfectamente.

Na fotografía vese xa a central no Balneario de Requeixo que non ten nin tellado, un pouco máis abaixo da central.

As aguas termais de Ourense están totalmente abandonadas, este era un balneario marabilloso, hoxe é unha magoa.

A minicentral é de Navarro Generación S.A.

As minicentrais non resolven enerxéticamente falando nada de nada. Supoñen menos dun 7% da producción eléctrica galega e escarallan, de verdade, os ríos galegos (que son un ben común de tódolos galegos). Esto está dito polo Concello de Contas de Galicia, no seu Plan de fiscalización do 2000, no apartado 3.8 , non por mín...que inda penso que é peor (na miña opinión é un roubo legal innecesario a nosa natureza)...

 

Incluso o Concello de Contas de Galicia no ano 2000 emite un informe desfavorable. Pero nin caso.

 Visita por terra.

                            salir.jpg (922 bytes) Volver