MINICENTRAL DO RÍO GROU en Lobeira - Ourense. 

Esta é unha minicentral que tuvo pouca  oposición. Feita neste afluente do Limia e nun lugar como dice o alcalde de Lobeira "fondo e de pouco valor. Quedan as carreteras..." e engado o río desfeito.

A desfeita do lugar vese perfectamente.

A minicentral é da empresa Incinersa.

As minicentrais non resolven enerxéticamente falando nada de nada. Supoñen menos dun 7% da producción eléctrica galega e escarallan, de verdade, os ríos galegos (que son un ben común de tódolos galegos). Esto está dito polo Concello de Contas de Galicia, no seu Plan de fiscalización do 2000, no apartado 3.8 , non por mín...que inda penso que é peor (na miña opinión é un roubo legal innecesario a nosa natureza)...

Esta é una fotografía da zona. A desfeita repito foi moi grande.

Incluso o Concello de Contas de Galicia no ano 2000 emite un informe desfavorable. Pero nin caso.

 Visita por terra.

                           salir.jpg (922 bytes) Volver