MINICENTRAL DO RÍO CADÓS EN BANDE. 

Esta é unha minicentral que tuvo pouca  oposición. Feita en pleno couto do río non se entende como foi aprobada, salvo que se analicen factores políticos como sempre.

Afecta o último tramo do río antes da desembocadura no encoro das Conchas.

O río Cadós dende a minicentral non volvou a ser un río, é unha mágoa.

A desfeita do lugar vese perfectamente.

Inda por riba está no treito que as troitas poderían subir no encoro das Conchas.

As minicentrais non resolven enerxéticamente falando nada de nada. Supoñen menos dun 7% da producción eléctrica galega e escarallan, de verdade, os ríos galegos (que son un ben común de tódolos galegos). Esto está dito polo Concello de Contas de Galicia, no seu Plan de fiscalización do 2000, no apartado 3.8 , non por mín...que inda penso que é peor (na miña opinión é un roubo legal innecesario a nosa natureza)...

Esta é una fotografía da zona. A desfeita repito foi moi grande.

A minicentral é de Cadós 99 S.A.

Aqui vese a zona onda están situadas as turbinas e o remate desta minicentral.

Incluso o Concello de Contas de Galicia no ano 2000 emite un informe desfavorable. Pero nin caso.

 Visita por terra.

                            salir.jpg (922 bytes) Volver