MINICENTRAL DO RÍO CERVES EN MELÓN 

Esta é unha minicentral que tuvo moita oposición. Desfixo para mín un dos mellores ríos da provincia de Ourense. Moi aproveitable dende o punto de vista turístico. Na fotografía vese o treito que vai dende a minicentral ata uns muíños que hoxe están desfeitos en Penavaqueira.

No río no ano 2004 non hai unha troita. Comprobado. Encementaron o río e logo as repoboacións non foron arriba como todas.

Un auténtico atentado ecolóxico que se debe a unha corporación do concello de Melón que lle deberan poñer unha placa. Tamén colaborou a Xunta, Calidade ambiental, etc.

Falan doutra minicentral entre as pozas...lamentable.

Beneficio para Melón: cero. Minto, algún político debeu encher os bolsillos.

As promesas dos donos da minicentral: camping e un longo etc quedou en pouquiño, simplemente unha pulpada, alguén cós bolsillos cheos e un río o Cerves desfeito dende a central ata a súa desembocadura no MIño.

A minicentral é de Hidroeléctrica del Giesta S.L.

Realmente para sentir vergoña...

As minicentrais non resolven enerxéticamente falando nada de nada. Supoñen menos dun 7% da producción eléctrica galega e escarallan, de verdade, os ríos galegos (que son un ben común de tódolos galegos). Esto está dito polo Concello de Contas de Galicia, no seu Plan de fiscalización do 2000, no apartado 3.8 , non por mín...que inda penso que é peor (na miña opinión é un roubo legal innecesario a nosa natureza)...

Incluso o Concello de Contas de Galicia no ano 2000 emite un informe desfavorable. Pero nin caso.

 Visita por terra.

                            salir.jpg (922 bytes) Volver