MINICENTRAL DO RÍO LIMIA 

Esta é unha minicentral que tuvo pouca oposición. Sin embargo desfixo prácticamente o único tramo do río Limia que estaba ben. Dende Pontelinares ata o encoro das Conchas.

Na fotografía vese a minicentral dende o azud ata a casa das turbinas. O treito de río medio seco é duns 2 kms.

O río por debaixo desta minicentral quedou desfeito para sempre, de feito tódolos anos veña a botar troitas e máis troitas e nada. Entre a minicentral e a porquería que ven de Xinzo de Limia esnafran todo... 

A minicentral moito máis cerca.  Realmente non ten nin escalas e un caudal ecolóxico que é de cachondeo. Ver a visita por terra a esta minicentral.

Outra vista da minicentral.

A constructora foi ENORSA.

As minicentrais non resolven enerxéticamente falando nada de nada. Supoñen menos dun 7% da producción eléctrica galega e escarallan, de verdade, os ríos galegos (que son un ben común de tódolos galegos). Esto está dito polo Concello de Contas de Galicia, no seu Plan de fiscalización do 2000, no apartado 3.8 , non por mín...que inda penso que é peor (na miña opinión é un roubo legal innecesario a nosa natureza)...

Incluso o Concello de Contas de Galicia no ano 2000 emite un informe desfavorable. Pero nin caso.

 Visita por terra.

                            salir.jpg (922 bytes) Volver