MINICENTRAL DO RÍO BARBANTIÑO 

Esta é unha minicentral que tuvo moita oposición. Realmente vese que é un corte radical do río Barbantiño. Observar dous canais,  un pola parte de arriba que teóricamente é por onde suben as troitas??...e outro é o conducto que leva a auga a turbinar.

O río por debaixo desta minicentral quedou desfeito para sempre... 

A minicentral moito máis cerca. A minicentral é de Engasa unha empresa que ten varias en Galicia. Realmente non respetou nada. Varias veces o río estuvo sin auga e outras veces envelenado polos lodos o limpiala. A Consellería de Medio Ambiente pasa de todo, todo queda na casa...

As minicentrais non resolven enerxéticamente falando nada de nada. Supoñen menos dun 7% da producción eléctrica galega e escarallan, de verdade, os ríos galegos. Esto está dito polo Concello de Contas de Galicia, no seu Plan de fiscalización do 2000, no apartado 3.8 , non por mín...que inda penso que é peor (na miña opinión é un roubo legal innecesario a nosa natureza)...

Incluso o Concello de Contas de Galicia no ano 2000 emite un informe desfavorable. Pero nin caso.

 Visita por terra.

                            salir.jpg (922 bytes) Volver