RÍO BARBAÑA EN OURENSE.

UNA POCILGA EN EL 2000

mapbar.jpg (43465 bytes)

El Río Barbaña es  El gran problema de Ourense.

Puntos negros: Polígono Industrial de San Ciprián ,Poligono Barreiros y más de 40 cañerías que vierten directamente en el río, auténtica mierda, meos, aguas fecales..., todo tipo de bolsas, plásticos, de todo...

Realmente una auténtica pocilga...

El río Barbaña es la asignatura pendiente de todos los alcaldes de Ourense desde 1950.

Ha ido de mal en peor. Pero falta poco, yo quiero pensar en agosto del año 2.000 que falta poco, que el río Barbaña, volverá, muy pronto a ser un río...el río Barbaña...y que los ourensanos estaremos orgullosos de ese río...

"O paseo do mal cheiro" , así se podría llamar a lo que se ha realizado hasta el momento.

O Barbaña é o noso río de Ourense, repito, o noso río, temos que amalo e cuidalo ( Ver un artículo sobre o río Barbaña de Antonio Vázquez Martín. Sensacional.  Moitas gracias Antonio. ).

 

 

Vista aérea del Río Barbaña en Ourense. Foto La Región.

RIO BARBAÑA.

Vista aérea. Los paseos construidos son realmente bonitos.

La pena es que el río no está saneado. A la altura del puente de Ervedelo presenta un olor insoportable.

Mucho mosquito...y mucha porquería.

barb12.jpg (42831 bytes)

RÍO BARBAÑA 10-09-98.

Mucha canalización, mucho construir paseos en sus orillas, pero el río baja ruínoso, realmente huele mal y está muy sucio, aparte está totalmente contaminado.

UN RÍO SIN VIDA.

UN MAL ESPECTÁCULO.

1999: sigue igual.

2000: sigue parecido, pero el agua va mucho más limpia. ¡¡ Seamos optimistas!!

2004: cada vez peor, los olores impregnan todo Ourense ciudad. Lamentable.

Río Barbaña, río pocilga.

El día 14-11-98, Perla, Concejal del PSOE presenta una denuncia por contaminación del río Barbaña y Miño (ni caso...).

Critica tambien la actuación de Aquagest encargada en Ourense de la depuración, ya que su actuación deja mucho que desear.

1999: el río sigue penoso

2000: ha mejorado el Barbaña, el río Miño de pena.

Aquagest: no depura lo suficiente.

 

El río Barbaña y sus alrededores podían y yo pienso que serán el orgullo de Ourense. Pero tiene que ser ya.

La solución a los problemas del Barbaña pasa:

cuadrito.gif (147 bytes) Pleno funcionamiento de las depuradoras actuales, con eliminación de los vertidos que quedan.
cuadrito.gif (147 bytes) Dragar el río al menos 1/2  metro  de profundidad en algunos lugares.
cuadrito.gif (147 bytes) Sustitución del lecho del río y repoblaciones de árbores y vegetación riparia.

cuadrito.gif (147 bytes) Bombeo desde el río Miño de agua en verano.

cuadrito.gif (147 bytes) Cuidar el aspecto lúdico y recreativo de paseos, etc.

cuadrito.gif (147 bytes) Cuidar el aspecto educacional.

De momento (año 2000)  no hay ni proyecto que acometa una solución integral .

 

Fotografía de junio del 2000. El Barbaña empieza otra vez a tener vida.

En la fotografía una hembra de Pato real con sus poñuelos.

En el tramo entre el puente del Pabellón y la Plaza de abastos ha criado esta hembra sus polluelos.

Otro buen síntoma.

 

Fotografía de junio del 2000. El Barbaña empieza otra vez a tener vida.

En la fotografía una gallína de agua (pita de auga), este año han criado algunas entre el puente del Pabellón y la casa de Baños.

Buen síntoma.

 

 

En julio del año 2.000 hay un proyecto sobre el río Barbaña y también sobre el río Miño que puede ser a salvación de este río. Si este proyecto se lleva a cabo, realmente, el alcalde Manuel Cabezas pasará a la historia de Ourense y al corazón de muchos ourensanos. Desde esta página www estaré atento a su cumplimiento.

El proyecto rematará ( al parecer)  con auténtica vida en el río Barbaña, sin vertidos, depurando sus aguas, sin malos olores, en concreto y simplificando el   RÍO BARBAÑA VOLVERÁ A SER UN RÍO EN ESTA DECADA.

Decir que en el 2004 cada día está peor.

En el 2006 no ha mejorado gran cosa.

En el 2021 sigue mal, ha mejorado mucho pero el río cada poco tiempo aparece contaminado, en definitiva, EL RÍO BARBAÑA DE MOMENTO ES UNA POCILGA QUE ADEMÁS CONTRIBUYE A ENVENENAR MÁS EL RÍO MIÑO.

¡OURENSE MIRA POCO POR LOS RÍOS!.

En el 2021 ya se ve que todo fue un engaño lamentable.

Ver este link. El río Barbaña es hoy uno de los ríos más contaminados de Galicia. Y de momento sin solución. Se habla del 2027. Políticos...Todo mentira.

Salir a ríos.                                             Salir a río MIño

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O BARBAÑA. (Por Antonio Vázquez Martín ).

Este artículo aparece publicado na Región o día 23-xulio-do 2.000. Merece a pena reproducilo para internet. Coido que lle gustará o autor. As fotografías son un engadido do autor da www.

 

Vista aérea del Río Barbaña en Ourense. Foto La Región.

Este é o río Barbaña no paso sobre Ourense.

    Dous feitos motívanme a escribir sobre o Barbaña. O primeio é o vertido, ás veces temporal, de augas residuais da cidade na desembocadura sen pasar a depuradora - quizáis pola súa incapacidade- contaminando así o noso pai Miño. O segundo, o anuncio do presuposto dunha cantidade substanciosa para levar a cabo a limpeza do seu cauce. Son dous feitos antitéticos. Por un lado trátase de descontaminar, e polo outro, establécese unha barreira que atranca a comunicación ecolóxica entre os dous ríos.

Este é o vertido que hai xusto a 100 metros da desembocadura no Miño.

   O río Barbaña foi noutro tempo un contorno que asemellaba a aquela Arcadia dos gregos. Un pequeno paraiso de pastores e pastoras que gardaban os seus gandos nunha e outra orela, no medio dunha paisaxe verdescente e florida, comunicándose as súas coitas e reloucos amorosos en voz alta que amortecía o monótono discorrer das augas, entón transparentes e cristalinas. Tamén era un edén para os pescos. Abundaban peixes, troitas, anguías, escoitábase o croar das ras e frecuentábano aves e mamíferos acuáticos.

O pozo do inferno no Barbaña, preto do polvorín, o río que describe o amigo Antonio Vázquez, unha marabilla.

   Este río é o resultado de tres regatos que descenden polas parroquias de San Xulián de Figueiroá ( dende o alto do Nevoeiro),  Santa Baia de Golpellás e Cantoña. Recibe o nome do que pasa pola aldea de Barbaña ( Golpellás) e rega o val de Rabeda. Preto de Calvos, cal outro Guadiana, desaparece baixo terra, para voltar á superficie ó pouco treito. Descende por Seixalvo, Sevilla, Mariñamansa, Sila, Pozo do Inferno, Vila Valencia, Porto Carreiro, desembocando no Miño un pouco máis abaixo da Ponte Vella. Ten un só afluente regular, o río dos Muiños que nace na Mezquita, pasando por Pontón, A Valenzá, A Carballeira, xuntándose co principal preto do polvorín.

mapbar.jpg (43465 bytes)

Penso que o mapa pode axudar a comprender o que pón o texto. O río da dereita é o Barbaña. O río da izquerda é o da Mezquita, o que chama Antonio Vázquez o río dos Muiños.

 

   O paso pola ciudade atravesábano as pontes de Sevilla, Codesal, Pelamios, Pedriña e Lebrona.

   O caudal deste manso río aumenta considerablemente coas choivas do inverno e no verán experimenta unha dura estiaxe. En xullo de 1945 sufriu unha xigantesca crecida debido a unha tromba de auga que caeu no nacemento do dos Muíños, ocasionando graves danos, destrución de casas, pontes, cultivos e morte de animais e de varias persoas que foron arrastradas ata a desembocadura, algunha non apreceu máis.

    Mentras Ourense era unha pequena cidade conservou o seu caracter idílico. Co crecemento da población, perdeu aquela condición e transformouse nun vertedeiro de lixo onde desapareceu toda clase de vida e ó mesmo tempo nun foco de infección con emanación de pestilentes cheirumes. Coa chegada da democracia, vén sendo a súa recuperación un dos temas que expoñen os distintos partidos políticos nos seus programas electorais. Tense feito bastante: Recollida das augas residuais mediante a construcción de colectores, o paseo que vai polas súas beiras desde o Remedios ata o Pabillón Paco Paz, o hoxe fermoso Parque Barbaña, a mellora das augas coa depuradora do Polígono que facilita a presencia de bandos de parrulos silvestres, pitas de auga e dunha que outra troita que xa foi vista por uns ollos cheos de fantasía e peixiños que prateaban no fondo areoso.

        

Antonio Vázquez é un home que non coñezo, pero sin dúbida é realista. Efectivamente téñense feito cousas e os parrulos salvaxes e as pitas de auga vense no río Barbaña. As troitas e os peixiños débense sin duda a mentes moi optimistas e positivas...máis que avistalos e penso que imaxinan que ven...todo é bon...soñar non costa cartos...e enriquece.

 

    Débese continuar nesta labor, de xeito que nun futuro próximo o Barbaña poida compararse co Esgueva que atravesa a cidade de Valladolid, exemplo de recuperación ecolóxica. Neste traballo, os ourensáns debemos dar exemplo de civismo, tratando ó río como un lugar virxe, como algo que é noso, con cariño, manténdoo limpo, as depuradoras funcionando a cotío, facer desaparecer tódolos desagues nocivos e mellora-la vida nas súas augas con soltas de crías e unha vixilancia exhaustiva. Este ambiente de amor, de preocupación polo río, vímolo observando en moita xente que pasea polas súas beiras. Cando consigámo-la realización deste ideal, podemos decir que Ourense progresa, que en Ourense hai un verdadeiro progresismo.

Vista aérea del Río Barbaña en Ourense. Foto La Región.

Hoxe hai moita xente que pasea a beira deste río. Moita xente que sentimos o que moi ben dí Antonio Vázquez.

Gústame pasear polo río Barbaña. É a miña ciudade. Ourense gústame. Pero no ano 2000 cheira mal. Si Manuel Cabezas arregla este río terá a miña admiración como ourensán, si non o fai será un alcalde máis...

Está claro que non fixo nada. Palabras...

Ver este link.