..

Río Miño.

Ponte Vella ou Ponte Maior de Ourense

Remodelación de 2016

 Escribe Secundino Lorenzo. Email.

Remodelación da Ponte Vella. Fot. Secundino Lorenzo.

Esto foi ó que se intentou facer: arreglar o piso, limpiar a ponte e cambiar o alumbrado.

Non se actuou sobre a cepa central que foi problema todos estos anos, dende a edade media ata hoxe, xa que o parecer está asentada.

Na fotografía é a cepa da dereita señalizada de vermello. Si se arreglou o "tajamar" correspondente.

Este foi o presuposto. Parece ser que nunha primeira fase se gastaron máis de 500.000 € e que na segunda fase , ou na continuidade do ano 2017 hai unha partida que afecta a remodelación do entorno da Capela dos Remedios.

Efectivamente o pavimento arreglouse e quedou bastante ben o mismo que a limpeza exterior, de onde quitaron unha tubería que afeaba a ponte,  e fixeron o apuntalamento exterior do tajamar principal.

O alumbrado quitáronse as farolas, por certo soio había unha estropeada,  eran moi apropiadas na miña opinión,  e puxeronse focos interiores. Seica a iluminación é un diseño exclusivo?.

Simplemente decir que o alumbrado interior o vexo moi pobre e nada axeitado a unha ponte romana_medieval, que en todo caso é o monumento máis importantes que temos en Ourense.

Así lucían as luces que había na ponte vella.

Nesta fotografía de José Antonio López vense mellor as farolas que había antes da remodelación.

Tamén nesta de Mani Moretón, vese o detalle das luces.

Aquí xa de noite poden verse as luces, por certo facendo xogo coas da Ponte Nova. Foto de Mani Moretón.

Nesta fotografía de Oscar García B. vese perfectamente o efectos das farolas e a prestancia que daban a ponte Vella.

Nesta remodelación estas luces desapareceron.

Actualmente quedaron así:

Unhas luces postas en liña e disimuladas o carón dos laterais da ponte. Non iluminan os saintes de barandilla  e por suposto fan imposible a fotografía anterior. Verase unha ralla blanca no muro da ponte. Molestan moitísimo os focos exteriores tanto o ir hacia o barrio da Ponte como no regreso. Vese na fotografía a dereita. O baixar esas luces son unha tortura para os ollos...Fot. Secundino Lorenzo.

Nesta fotografía vense as duas luces colocadas tanto no comenzo como no final. Realmente son moi molestas. Lastiman a vista. Fotografía Secundino Lorenzo.

Observar estas dúas fotografías sacadas posteriormente:

Fotografía 10/11/2017 as 7:30 de mañán. Si que molestan...

En sentido da rúa do Progreso.

A misma que a anterior pero en sentido da Ponte.

Fotografía de La Región o día da inauguración. Asistiron o Presidente da Xunta, o Alcalde de Ourense e varios conselleiros/as.

Sobre as luces exteriores simplemente decir que molestan e moito, están moi altas e mal disimuladas. Sobres as luces de cores, vermellas, amarelas e blancas... simplemente decir o que xa se ve nesta fotografía e nas seguintes...Estamos iluminando unha ponte  romana_medieval e penso que coas luces blancas ben disimuladas estaba dabondo. Pero para gusto cores...

Cor verde. Fotografía Secundino Lorenzo

Cor vermello. Foto Secundino Lorenzo

Cor azul. Foto Secundino Lorenzo

Foto Secundino Lorenzo

Fotografía dende a Ponte do Milenio sacada o día da Cabalgata de Reis do día 05/01/2017.

Foto do autor da web.

Fotografía dende a Ponte do Milenio sacada o día da Cabalgata de Reis 05/01/2017.

Foto do autor da web.

 

salir.jpg (1925 bytes)   Saír.