pesca.jpg (1648 bytes) NOTAS SOBRE A PESCA SEN MORTE EN OURENSE pesca.jpg (1648 bytes)

Ano 2019.

A pesca se morte en Ourense, como en toda Galicia está lexislada en base a tres tipos de ríos:

1.- Todos os ríos de Galicia sexan coutos o non onde o pescador pode coller unha troita e soltala a continuación. É de momento unha cuestión persoal.

 

2.- Coutos de pesca sen morte onde hai que sacar permiso para pescar as troitas, estos coutos están, na provincia de Ourense, no apartado de Coutos que figura na lei e nesta páxina no apartado de Coutos de Ourense.

 

As únicas condicións son pescar con culleriña dun soi anzó e sin retorno o anzó ou ben con plumas onde o anzó no teña retorno. O resto é cuestión de coñecer un mínimo de como debe tratarse a troita para devolvela san e salva, que pasa por ter as mans húmidas e axudar a troita a recuperar, quitando por exemplo o aire simplemente pasando suavemente a man por debaixo da troita...

 

3.- Coutos libres, onde non hai que sacar permiso e onde se deben dar as mismas regras que no punto 2.

4.- Coutos de pesca onde o xoves pescarase sen morte.

En canto a relación de tramos libres de pesca sen morte remito o boletin do DOG do 2019, esta é  :

Estos son os tramos libres de pesca sen morte na provincia de Ourense:

Enténdese que soio se poderá pescar sen morte, únicamente,  nestes tramos . Por si non queda claro non se pode levar unha troita a cesta hai que devolvelas todas e ademais tratando de que estén en bon estado.

 

 

salir.jpg (990 bytes)  Volver.