pesca.jpg (1648 bytes) HORARIOS DE PESCA -2023.pesca.jpg (1648 bytes)

Pescarase únicamente dende una hora antes da saída do sol ata unha hora despois.

Dez minutos antes do comenzo e dez minutos despois da finalización da xornada de pesca tódolos aparellos e engados deberán estar recollidos e, de se-lo caso, as canas pregadas.

Para ver o orto e o ocaso pódese usar este link da Xunta de galicia para sete ciudades galegas:

 Basta sumar una hora en inverno e dúas en verán.

salir.jpg (990 bytes) Saír