A nova fronteira España-Portugal no río Miño

11/08/2018

Como sabedes o río Miño por debaixo do encoro de Frieira marca a fronteira de España e Portugal.

Son 75,5 km de fronteira, que moitos chaman "fronteira mollada"  ou "raia mollada" xa que  está no río Miño. Por contra a outra fronteira chámase "raia seca";  é evidente o nome.

O Boletín Oficial do Estado (BOE) publicou nos primeiros días de agosto de 2018 esta medida que está enmarcada dentro do Tratado bilateral que foi alcanzado en Vila Real o pasado 30 de maio entre España e a República de Portugal.

Ver o tratado no BOE, tamén figura o caso do río Guadiana.

A medida deixa claro o comenzo da fronteira no principio, ou sexa por debaixo do encoro de Frieira, xustamente onde o río Barxas ou Troncoso desemboca no río Miño e tamén na parte final, onde o río Miño bica ó Atlántico.

Neste mapa sacado de Google Earth figuran os primeiros km. desta fronteira que se inicia xusto  onde desemboca o río Barxa, río Barja ou río Troncoso e que xusto vai facendo tamén fronteira. Por certo en Portugal chaman a este río Trancoso.

Río Troncoso ou río Barxas, afluente do río Miño pola esquerda, aquí comenza a chamada "raia mollada"  ou "fronteira mollada". A fotografía é de antes de 1970, pero hoxe o río sigue no mismo lugar.

En Portugal chámase río Trancoso.

Hoxe a fotografía é bastante distinta. No centro na outra beira vese a desembocadura do río Troncoso ou Barxa e por riba aparece o encoro de Frieira e unha ponte. Fotografía abril 2019. Fotografía de Secundino Lorenzo.

No dibuxo vese onde comenza a fronteira de España con Portugal, marcada pola desembocadura do río Troncoso. Asi 75,5 km ata a desembocadura do río Miño no Atlántico.

 

 

 O artículo 3 do Tratado fala desta desembocadura do Troncoso:

"

Artículo 3

El Tramo Internacional del Rio Miño está delimitado por su confluencia con el río Troncoso y por la línea continua que une los puntos descritos en el artículo 1, el faro de Insua de coordenadas 41º 51’ 33,17’’ N, 008º 52’ 30,23’’ W (ETRS89) y la marca de Punta Ruiva de coordenadas 41º 51’ 29,94’’ N, 008º 52’ 04,26’’ W (ETRS89), en la costa portuguesa. En consecuencia, más allá de dichas líneas no se aplican los tratados internacionales que afectan al Tramo Internacional del río Miño."

----------------------------------------

Tamén a desembocadura, así era como estaba e neste caso a liña  amarela foi ampliada.

      

Neste lugar quedan feitas as delimitacións:

"Artículo 1

La línea recta imaginaria definida por el punto de coordenadas 41º 52’ 00,85» N, 008º 52’ 21,30’’ W (ETRS89), en la Punta de los Picos de la costa española, y el punto de coordenadas 41º 51’ 53» N, 008º 52’ 44» W (ETRS89), situado en la Piedra que vela en bajamar, en la costa portuguesa, cierra la desembocadura del río Miño, separando las aguas interiores del mar territorial."

 

Desembocadura do río Miño, foto aérea a que lle dibuxei unha liña amarela, para indicar as lindes. e situar no dibuxo seguinte as modificacións que supón o tratado.  A esquerda España e a dereita Portugal..

O que fixo o tratado é delimitar exactamente o último tramo, ou sexa a parte final.

Ver o dibuxo seguinte:

 

 

 

Neste dibuxo podemos ver a nova división según as coordenadas que están no Decreto do BOE.

Eu pola miña conta vou facer os meus cálculos:

Debe quedar claro que esta medida unicamente aclara,  neste caso da desembocadura ou estuario do río Miño,  a terminación da "raia mollada" que había ata de agora. Nesta fotografía tomada do Google Earth pode verse dibuxada esta raia de amarelo, non confundila coas blanca que é a trayectoria dun barco que vai de Caminha a Garda.

Así vexamos o engadido das novas lindes.

"Artículo 1

La línea recta imaginaria definida por el punto de coordenadas 41º 52’ 00,85» N, 008º 52’ 21,30’’ W (ETRS89), en la Punta de los Picos de la costa española, y el punto de coordenadas 41º 51’ 53» N, 008º 52’ 44» W (ETRS89), situado en la Piedra que vela en bajamar, en la costa portuguesa, cierra la desembocadura del río Miño, separando las aguas interiores del mar territorial."

 

Este é o artigo, agora paso as coordenadas a grados, así é moi doado de meter no buscador de Google Earth, e calculo a Punta dos Picos que está na costa española.

A punta dos picos sae en grados 41.86690278,  -8.872583333  o signo menos é debido a que lonxitude oeste (W).

Tamén calculo  a Pedra que vela en bajamar, pero na costa portuguesa:

Pedra 41.86472222    -8.878888889 .

Poño estas dúas imaxes e logo calculo a recta imaxinaria.

Aquí está cando baixa a mareas a Punta dos Picos. Esta punto está en España, ou sexa na súa costa.

Aquí está cando baixa a marea a Pedra que se toma, coas súas coordenadas, como extremo da linea imaginaria que vou tratar de trazar entre as dúas fotografías. Esta Pedra está en Portugal.

Así quedan as fronteiras no Estuario do río Miño ou na Foz do río Minho como chaman en Portugal.

Aquí tendes o resultado final demostrado. A liña bermella é a ampliación que fai o tratado deixando ben claro que España está para o norte da liña e Portugal para o sur.

Os calculos demostran que o dibuxo estaba bastante ben feito.

 

-----o-----

Vou intentar aclararme un pouco, inda que o comenzo penso que o teño claro.

O que indica o texto é que:  dende o río Troncoso ata a desembocadura son augas internacionais e que fora delas non se aplican esas leis.

Este é o mapa da zona, sacado do Google Earth. O río Miño nesa zona recibe o regato Barxas que ben facendo fronteira con Portugal. A raia mollada comenza xustamente onde o río Troncoso ou Barxas desemboca no río Miño.

Vou facer o mismo para ver si me entero do que quere decir o texto.

 

 

Artículo 3

El Tramo Internacional del Rio Miño está delimitado por su confluencia con el río Troncoso y por la línea continua que une los puntos descritos en el artículo 1, el faro de Insua de coordenadas 41º 51’ 33,17’’ N, 008º 52’ 30,23’’ W (ETRS89) y la marca de Punta Ruiva de coordenadas 41º 51’ 29,94’’ N, 008º 52’ 04,26’’ W (ETRS89), en la costa portuguesa. En consecuencia, más allá de dichas líneas no se aplican los tratados internacionales que afectan al Tramo Internacional del río Miño."

 

 

Hai que calcular onde está o Faro de Insua que ten de coordenadas en grados: 41,85921389, -8.875063889

 

Aquí está o Faro da Insua.

Aquí temos a Punta Ruiva en plena praia de Caminha, onde comenza a praia de moledo, en Portugal por supuesto.

Agora hai que aplicar o artigo 3.

 

Indica que dende o río Troncoso ata a desembocadura son augas internacionais e que fora delas non se aplican esas leis.

Ou sexa: que entre estas liñas en bermello e o punto de desembocadura do Barxas é o que se considera tramo internacional.

------------------o------------------

Ver neste link da Voz de Galicia a noticia, noticia que deu lugar a este artigo do que son responsable.

Secundino Lorenzo. Email.

------------------o------------------

Dada a importancia que ten o estuario do río Miño remato este artigo cunha fotografía, desta paisaxe solene, como decía Otero Pedrayo:

Decía Otero Pedrayo sobre esta paisaxe que era "...un dos máis solenes e saudosos paisaxes da Europa Atlántica".

Fotografía de Secundino Lorenzo. Ver máis deste lugar neste link.

 

---------------------o----------------

O lector que esté interesado neste tema da fronteira entre España e Portugal voulle recomendar un libro que o sacará de moitas dúbidas:

Trátase do libro:  Miño:¿existiu unha fronteira?

O autor Luís García Mañá. Publicación de Galaxia en 1993.

Na primeira parte o libro trae unha síntesis histórica da fronteira do Miño. Sigue unha segunda parte sobre os instrumentos xurídicos internacionais , correspondentes o Miño e para rematar unha terceira parte que escribe sobre a Rexión Galaico-minhota na actualidade.

Trae tamén ate sete anexos de lexislación como lo tratado de Lisboa  de 1864 entre outros.

Non descarto, dado o interés que ten dentro desta páxina sobre o río Miño, facer un resumen deste sensacional e traballado libro, sobre dun tema do que Luís García Mañá é un gran especialista.

 

   Saír á  río Miño                              Salir al  río Miño 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Texto do BOE do 06/08/2018 co tratado

Tratado entre el Reino de España y la República Portuguesa por el que se establece la línea de cierre de las desembocaduras de los ríos Miño y Guadiana y se delimitan los tramos internacionales de ambos ríos, hecho en Vila Real el 30 de mayo de 2017.

TEXTO

TRATADO ENTRE EL REINO DE ESPAÑA Y LA REPÚBLICA PORTUGUESA POR EL QUE SE ESTABLECE LA LÍNEA DE CIERRE DE LAS DESEMBOCADURAS DE LOS RÍOS MIÑO Y GUADIANA Y SE DELIMITAN LOS TRAMOS INTERNACIONALES DE AMBOS RÍOS

El Reino de España y la República Portuguesa,

Conscientes de la seguridad jurídica que surge de unos límites bien definidos, y de la necesidad de establecer una línea que separe las aguas interiores del mar territorial en las desembocaduras de los ríos Miño y Guadiana, que constituya una base para poder comenzar en un futuro una negociación de delimitación del mar territorial, zona económica exclusiva y ampliación de la plataforma continental más allá de las 200 millas;

Conscientes también de la necesidad de delimitar los tramos internacionales de los ríos Miño y Guadiana;

Teniendo presente la necesidad de cumplir escrupulosamente el Derecho Internacional, y en particular la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar,

Acuerdan, en el marco de las excelentes relaciones que existen entre ambos Estados, lo siguiente.

Artículo 1

La línea recta imaginaria definida por el punto de coordenadas 41º 52’ 00,85» N, 008º 52’ 21,30’’ W (ETRS89), en la Punta de los Picos de la costa española, y el punto de coordenadas 41º 51’ 53» N, 008º 52’ 44» W (ETRS89), situado en la Piedra que vela en bajamar, en la costa portuguesa, cierra la desembocadura del río Miño, separando las aguas interiores del mar territorial.

Artículo 2

La línea recta imaginaria definida por el punto de coordenadas 37º 09’ 58,32» N, 007º 23’ 41,70’’ W (ETRS89), situado en la costa española, correspondiente a la torre baliza cilíndrica (Espigón sumergido Baluarte) número 08490.5 de la publicación «Faros y Señales de Niebla» Parte I de 2016 publicado por el IHM, y el punto de coordenadas 37º 09’ 47,50» N, 007º 23’ 59,00» W (ETRS89), situado en la punta del conocido como Dique de Poniente, en la costa portuguesa, cierra la desembocadura del río Guadiana, separando las aguas interiores del mar territorial.

Artículo 3

El Tramo Internacional del Rio Miño está delimitado por su confluencia con el río Troncoso y por la línea continua que une los puntos descritos en el artículo 1, el faro de Insua de coordenadas 41º 51’ 33,17’’ N, 008º 52’ 30,23’’ W (ETRS89) y la marca de Punta Ruiva de coordenadas 41º 51’ 29,94’’ N, 008º 52’ 04,26’’ W (ETRS89), en la costa portuguesa. En consecuencia, más allá de dichas líneas no se aplican los tratados internacionales que afectan al Tramo Internacional del río Miño.

Artículo 4

El Tramo Internacional del Río Guadiana está delimitado por su confluencia con el río Chanza y la línea de cierre de la desembocadura descrita en el artículo 2. En consecuencia, más allá de dicha línea no se aplican los tratados internacionales que afectan al Tramo Internacional del Río Guadiana.

Artículo 5

Todos los puntos citados en los artículos anteriores deberían ser monumentados, cuando ello resulte posible, mediante una señal apropiada.

Artículo 6

El presente Tratado entrará en vigor treinta (30) días después de la recepción de la última notificación, por escrito y por vía diplomática, informando que fueron cumplidos los requisitos de Derecho interno de las Partes necesarios para el efecto.

Artículo 7

1. El presente Tratado permanecerá en vigor por un período de tiempo indefinido.

2. Cualquiera de las Partes podrá, en cualquier momento, denunciar el presente Tratado.

3. La denuncia deberá ser notificada, por escrito y por vía diplomática, produciendo efectos seis meses después de la recepción de la respectiva notificación.

Hecho en Vila Real, el día 30 de mayo de 2017, en dos ejemplares, en lengua española y portuguesa, siendo ambos textos igualmente fehacientes.–Por el Reino de España, Alfonso María Dastis Quecedo, Ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación.–Por la República Portuguesa, Augusto Santos Silva, Ministro de Negocios Extranjeros.

* * *

El presente Tratado entrará en vigor el 12 de agosto de 2018, treinta días después de la recepción de la última notificación, por escrito y por vía diplomática, informando que fueron cumplidos los requisitos de Derecho interno de las Partes necesarios para el efecto, según se establece en su artículo 6.

Madrid, 30 de julio de 2018.–El Secretario General Técnico, José María Muriel Palomino.

Análisis

  • Rango: Acuerdo Internacional

  • Fecha de disposición: 30/05/2017

  • Fecha de publicación: 06/08/2018

  • Entrada en vigor: 12 de agosto de 2018.

  • Fecha Resolución Ministerio de Asuntos Exteriores: 30 de julio de 2018.

Referencias anteriores
  • DE CONFORMIDAD con la Convención de 10 de diciembre de 1982 (Ref. BOE-A-1997-3296).

Materias
  • Acuerdos internacionales

  • Fronteras

  • Portugal

Volver a fronteiras