O río  en Ourense. Un río maltratado nas súas augas e cunhas orillas que están sendo saneadas con máis ou menos éxito. A fotografía é de xaneiro de 2006. (Descoñezo o autor da fotografía). Hoxe esta zona está un pouco cambiada.

Imaxende 2011, onde xa está feito o acceso a autovía.

                 galicia.gif (2685 bytes) Salir gal.