Máquina de afiar. ¡ Ourense Terra da Chispa ! © S.L.F. espa.gif (2151 bytes)
salir.jpg (1925 bytes) email.gif (985 bytes) 26-09-04.
Ourense Natural :  A  limpeza.
 

As Felitacións dos anos 1998-1999-2000 -2001-2002.

2003-2004

 

 

  Felicitacións.

 

Pulsa pra ve-las felicitacións.

 

Toma nota dos consellos que aparecen a dereita. É importante, os ríos galegos están a desaparecer como ríos vivos.

Colaboran a que non morran.

 

 

    

Un río limpo é marabilloso. Colaboura na limpeza. A auténtica ledicia é que se comece, dunha vez por todas,  a tratar globalmente os problemas que afectan os ríos da  provincia. Dende esta folla WWW iremos felicitando a todos aqueles concellos ou   grupos de persoas  que realmente acometan un labor de coidado e limpeza do entorno dos seus ríos  dunha forma drástica e efectiva. De momento en marzo do 2002 faise moi pouco polos ríos galegos. A Consellería de Medio ambiente lávase as mans e deixa facer e mal, moi mal... En el 2003-2004 peor...

boton.gif (453 bytes) Axuda ná limpeza dos ríos. Colaboura.

boton.gif (453 bytes)Cando vaias ó monte leva unha bolsita e trae pra casa tódolos desperdicios. Mantén o monte e os ríos limpos.

Sigue ademáis estos consellos. Pulsa este link.

boton.gif (453 bytes)Cuida o teu entorno e que tamén os teus amigos o cuiden.

boton.gif (453 bytes)Cando observes un vertido, denuncia. Chama ó telefono verde da Xunta de Galicia, é a única forma de cuida-los ríos.

boton.gif (453 bytes)Cando observes unha central ou minicentral que non deixa auga no río denuncia. Chama ó  telefono verde da Xunta de Galicia, é a única forma de cuida-los ríos. ( Non terás contestación, non fan nada, pero polo menos seguro que se enteran)

boton.gif (453 bytes)Cando observes calquer anomalía no río e no seu entorno mándame un e-mail. As cousas hai que coñecelas. Xa me encargarei de denuncialo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Consellos para disfrutar mellor das nosas excursións ó campo:

  •  
  • Nota: Estos consellos están tomados dunha conferencia dada polo escritor e ecoloxista Joaquín Araujo. Suscribo plenamente os doce puntos que ademáis me parecen maravillosos.