Perlas do peche do encoro -25  marzo 2001 :

Aberración do encoro do río Umia, que o sábado día 24 de marzo do 2.001 pechou o Conselleiro Sr. Cuiñas. Dende esta folla pedimos a demolición dun encoro sin sentido.

Conselleiro Sr. Cuiñas. O rostro peocupado...... vaia rostro.

A promesa importante ( esperemos que sexa certo o da comisión, xa que co peche do encoro o único que logra e que non durman os veciños de Caldas. O outro,  o da comisión, pode que resolva algo, despois de cinco anos de non facer nada, lamentable. En Caldas vanlle por unha estatua, xusto na fervenza de Segade, pero no medio...):

Co peche do encoro e ademáis unha actuación conxunta có Concello de Caldas conseguiremos a resolucción total das inundacións de Caldas de Reis.

O milagre do peche e as súas consecuencias  ( incrible...os galegos somos tontos):

A hora do peche (18.30 horas), o nivel do río Umia en Caldas era de tres metros, pasando a ser de dous metros ás 20.00 horas, é decir, que a agua había baixado un metro en menos de dúas horas, desaparecendo calquier rastro de inundación".

Nota : foi tan espectacular a baixada de nivel, que non se cree,  ve-la  fotografía ( de Capotillo) :

O río Umia que estaba totalmente cheo, quedou con auga de verán, como se ve na fotografía de Capotillo do día 23-03-2001, por suposto non é unha montaxe, é real. Un milagre. Algún veciño, como o do Bar Muiño incluso comenzou a arranxar os desperfectos das riadas. O malo e que o pouco tempo abriron o encoro e as augas volveron a subir, menudo susto. Por certo apareceron troitas e anguias mortas. Non me extraña coa exhibición do Sr. Cuiñas e estas subidas e baixadas salvaxes, ollo que esto ocurrirá máis veces, ollo tamén os paseantes e pescos, pode haber sorpresas...

A píldora contra o Bloque ( incrible tamén, cinco anos levan loitando por una causa obvia e xusta a Coordinadora antiencoro de Caldas Cuntis e Moraña, e ahora ven Cuiña decindo que loitan por fines electorais...son moitos anos para facer esa afirmación. Sr. Cuiñas e vostede un ...o calificativo que o poñan os lectores......):

 

Os opositores o encoro de Caldas son con fins electoralistas. Non hai máis que un interes electoral do BNG detrás da oposición a este encoro.

 

 

Por detrás da foto que pasa.

Sigue o milagre ( incrible tamén.....):

Efectivamente, nada  máis pechar o encoro a agua baixou un metro en Caldas de Reis o que demostra a efectividade do peche.

Ollo o pelo, baixe quedar calvo un día destes......

Por certo Sr. Alcalde, uns veciños, non vou decir quenes,  danlle as gracias pola súa laboura en contra do encoro.

Por detrás da foto que pasa.

O encoro do Umia pechado e soltando auga por unha  das comportas. Dende estas liñas esperemos que non chova forte, si o fai que temblen en Caldas de Reis, o encoro non é a solucción, por moito quee o digan Cuiñas e o Sr. Tobío. As enchentas serán peores e máis virulentas e sinón o tempo.

MONUMENTO A PREPOTENCIA DA XUNTA DE GALICIA - 2001.

Vovel a la página "O encoro do Umia" Saír gal.