ENCORO  DO  UMIA

 

Encoro do Umia. "A prepotencia da Xunta nesta aberración"

 

Plano do asolagamento do encoro do Umia; concellos de Caldas de Reis, Cuntis e Moraña.

 

Construción dende Marzo 1998 a febreiro 2000

Presuposto máis de 1.500 millóns de pesetas.

 • Concellos de Caldas de Reis, Cuntis e moraña.
 • Capacidade 7 hm3.
 • Superficie de 81,7 ha.
 • Conca de 182 km2
 • Altura sobre cimentos: 36,50 m.
 • Lonxitude de coroación: 206 m.
 • Ancho na coroación: 7 m.
 • Tipo de aliviadeiro: mixto
 • Nº vaos: 4 de 13 m.
 • Comportas: 2 tipo sector
 • Capacidade de desaugue: 425m³/s. en trampolín
 • Escala de peixes: non.
 • Uso: Hidroeléctrico.  Propietario:  Hid. Cortizo S.A.
 • Potencia instalada 9000 kw.

Canto se leva gastado a maiores?. Ollo que a maior parte dos cartos son nosos, ou sexa de todos os galegos...Realmente incrible o despilfarro...

  Saír