CASTRELO DE MIÑO.

Estas fotografías, realmente históricas, son unha cortesía do Museo Arqueolóxico de Ourense, e perteñecen O Fondo de Negativos de Xoaquín Lorenzo Fernández.

Río Miño. Encoro de Castrelo de Miño. Ano 1966.  A fotografía é do ano 1941.

Pulsando no medio vese a toda pantalla.

Río Miño. Castrelo de Miño.  1941. A foto permite perfectamente situar a zona.

Pulsando no medio vese a toda pantalla.

Saír.