ESTUDIO SOBRE A INCIDENCIA DAS MINICENTRAIS NAS POBLACIÓNS DE TROITA COMÚN

Minicentral del Deva en Ourense. Minicentral del  río Deva en La Cañiza (Pontevedra). Caudal ecológico en el río Navea. Central de Chandrexa. Caudal ecológico del río Mao. Central del Mao.

O estudio está avalado por Benigno Elvira da Universidade Complutense de Madrid e firmado por Ana Almodóvar ( investigadora do IMIA e que se dedica a proxectos relacionados coa conservación de peixes fluviais e recuperacións de ríos) e Graciela G. Nicola ( bióloga que traballa no IMIA en aspectos ecolóxicos aplicados  á xestión da troita común). Apareceu publicado na revista Trofeo Pesca de Xulio de 1998.

Ve-lo estudio.                  salir.jpg (922 bytes) Volver.


 

 

 

 

 

 INCIDENCIA NAS POBLACIÓNS DE TROITA COMÚN NAS MINICENTRAIS DE  RÍOS RÁPIDOS.

Nota importante :  o estudio está realizado a partir de 1993 no río Hoz Seca en Guadalajara. Durante dous anos tomáronse todo tipo de medidas das poblacións de troita ( densidade, biomasa, producción e crecemento).
  • Unha das medidas realizóuse por debaixo da minicentral.
  • A outra tomóuse por riba nun lugar non afectado pola minicentral, en canto a alteracións de caudal. Lugar que se toma como referencia nos sucesivos análisis de muestreo.

CONCLUSIÓNS DO ESTUDIO:

grafes1.jpg (41774 bytes)

Biomasa (nº de Kg de troita por Ha) e a producción ( nacemento de troitas en Kg/Ha/año) antes e despois de construida a minicentral.

O gráfico está claro, despois do funcionamento da minicentral.

Observar augas abaixo: a biomasa de troitas( en kg/Ha) baixou un 50% mentras que a producción pasou a un 43%.

Os datos de arriba  son constantes dado que o lugar estaba fora da influencia da minicentral.

 

  • Resumindo os resultados son: alarmantes disminucións entre o 50% e o 43% en canto a número de troitas e nacimentos por debaixo da minicentral.

 

Outro dato atopado vese no seguinte gráfico:

grafes2.jpg (32898 bytes)

Número medio de troitas capturadas por clases de edad augas arriba e augas abaixo antes e despois da posta en funcionamento da minicentral.

Observóuse que por debaixo da minicentral un descenso notable no número de alevíns. No gráfico 0+ y 1+ refírese os anos do alevin. Ademáis as capturas disminuiron notablemente despois da posta en marcha. As de máis de 1 ano de 55 a 34, os alevíns de 0+ de 20 a 9 e os de 1+ de 33 a 9.

Alarmante.

 

  • Conclusión : disminución alarmante de alevíns por debaixo da minicentral.

O artículo expón ó mismo tempo o grave deterioro que producen as minicentrales e a xustificación dos datos anteriores, basados en estos deterioros. Resumindo:

  • As variaciones periódicas de caudal. Que esnafran o río por debaixo da minicentral.A exposición regular dunha elevada superficie do cauce e cambios bruscos na súa velocidade, provoca unha disminución de troitas comúns que é alarmante.

  • O cambio por riba da minicentral ó pasar dun medio de augas rápidas a augas lentas.Elo leva cambios sustanciais en determinados parámetros do habitat fluvial, que conduce a un declive de poblacións nativas de especies reófilas, como a troita común.

  • A barreira que supón para o desove a propia presa ou azud. O descenso de produción de troitas é alarmante.

  • As minicentrais son a causa principal do descenso de población de troitas en España.

  • Deterioro grave do habitat nas orillas con conseguintes perxuizos..

CONCLUE o ESTUDIO :que as minicentrais deberan prohibirse en ríos de alta montaña ou ríos rápidos ( tódolos de Ourense o son) e as xa construidas aplicarlles as medidas correctoras adecuadas.

 

NOTA DO AUTOR DA WWW:

O estudio anterior  realizóuse nunha minicentral que cumplía unhas normas mínimas en canto a caudal ecolóxico, etc. En Ourense non hai ningunha que cumpla as normas. Polo que deduzco que este estudio quédase moi corto nesta Provincia.

 

 

 

flecha.jpg (1051 bytes)